Filtrele

Sabıkanız var mı? (Varsa belgesi eklenecek)
Varsa Açıklayınız
Daha önce geçirmiş olduğunuz ağır kaza veya hastalıktan kalan iz var mı?
Varsa Açıklayınız
İşitme, görme vb. gibi bedensel sorunlarınız var mı?
Ne zaman göreve başlayabilirsiniz?
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  EĞİTİMİN KONUSUTARİHSÜREEĞİTİM VEREN KURULUŞ
       
Çalışmak istediğiniz görevden başka bir görevde çalışmayı tercih eder misiniz?
Gerektiğinde vardiyalı çalışır mısınız?
Gerektiğinde fazla mesai yapar mısınız?
Kendinize ait aracınız var mı?
İZULAŞ MÜLAKAT/SINAV BİLGİLERİNİZ
İŞ BAŞVURU FORMU
İZULAŞ
Daha önce İzulaş'ta mülakat veya sınava girdiniz mi?
Yaşadığınız Ev
Kira Bedeli
ÖZEL BİLGİLER
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ veya ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN TANIDIĞINIZ VARSA BELİRTİNİZ
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  AD-SOYADÇALIŞTIĞI KURUMGÖREVİYAKINLIK DERECESİ
       
TL
İkametgah Belgesini Yükleyiniz
İşbu iki sayfa iş talep formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 10( on ) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, hakikat dışı veya eksik bir beyanla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini, bundan dolayı herhangi bir takip ve iddiada bulunmayacağımı, eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.
TARİH
Nüfus Cüzdanı Fotokopisini Yükleyiniz
Ev No:
2. Cep No
(E-Devlet üzerinden RESMİ KURUM seçilerek) Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı Yükleyiniz
Sabıkanız Varsa Belgesini Yükleyiniz
Cep No:
REFERANSLARINIZ (AKRABA HARİÇ)
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  ADI ve SOYADIÇALIŞTIĞI YER - GÖREVİTELEFONU
      
Askerlik Belgesini Yükleyiniz
(Net)
Şirketimizden talep ettiğiniz iş ve ücret nedir?
1- Bütün soruları dikkatle ve eksiksiz olarak cevaplayınız. Burada vereceğiniz bilgiler gizli tutulacaktır.
Ehliyet Fotokopisini Yükleyiniz
2- Bu formu doldurmuş olmanız şirketimizi hiçbir taahhüt altına sokmaz.
ÖNEMLİDİR
Son Mezun Olunan Okulun Diploma Fotokopisini Yükleyiniz
Şirketimiz insan kaynakları müdürlüğü tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi vermek üzeresiniz. Bu kapsamda verilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
MESLEKİ KURS ve SEMİNER (Son 3 Yıl İçinde Katıldığınız)
Muaf ise nedeni:
Çalışma Durumu
Sigara kullanıyor musunuz?
Askerlik


Daha önce ehliyetinize ALKOL nedeni ile el kondu mu?
Evet ise tarih:
Medeni Hali


Cevabınız evet ise çalıştığı kuruluş:
Evli iseniz eşiniz çalışıyormu:
Anne Mesleği
Baba Adı
Baba Mesleği
Anne Adı
Alınış Tarihi
Ad ve Soyadınız:
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ
T.C. Kimlik Numaranız:
Fotoğrafınızı Yükleyiniz. (Fotoğrafsız Başvurular Değerlendirilmeyecektir)
İZULAŞ
İŞ BAŞVURU FORMU
e-Posta
Sürücü Belgeniz
Sınıfı
Adresiniz
Telefon Numaranız
Doğum Yeriniz
Doğum Tarihiniz
İŞ TECRÜBELERİNİZ ve DENEYİMLERİNİZ (En Üste Son Çalışıtığınız Kuruluşu Yazınız)
Kan Grubunuz
Şu an devam eden öğreniminiz varsa açıklayınız.
BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER, KULLANABİLDİĞİNİZ BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ve SEVİYESİ
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  FİRMA ADIBÖLÜMÜNÜZGÖREVİNİZGİRİŞ TARİHİÇIKIŞ TARİHİNET ÜCRETAYRILIŞ NEDENİ
          
EĞİTİM DURUMUNUZ
Varsa çocuk sayısı ve yaşları:
Varsa bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısı ve yakınlık derecesi:
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  OKULLAROKUL ADIBÖLÜMGİRİŞ TARİHİNİZMEZUNİYET TARİHİNİZ
        
Evrak Ön İzleme
Vazgeç
Kaydet