Filtrele

Şirketimiz insan kaynakları müdürlüğü tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi vermek üzeresiniz. Bu kapsamda verilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
ÖNEMLİDİR
MESLEKİ KURS ve SEMİNER (Son 3 Yıl İçinde Katıldığınız)
İZULAŞ
İŞ BAŞVURU FORMU
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  FİRMA ADIBÖLÜMÜNÜZGÖREVİNİZGİRİŞ TARİHİÇIKIŞ TARİHİNET ÜCRETAYRILIŞ NEDENİ
          
Fotagraf
BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER, KULLANABİLDİĞİNİZ BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ve SEVİYESİ
İşbu iki sayfa iş talep formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 10( on ) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, hakikat dışı veya eksik bir beyanla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini, bundan dolayı herhangi bir takip ve iddiada bulunmayacağımı, eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.
TL
TARİH
1- Bütün soruları dikkatle ve eksiksiz olarak cevaplayınız. Burada vereceğiniz bilgiler gizli tutulacaktır.
Sabıkanız Varsa Belgesini Yükleyiniz
2- Bu formu doldurmuş olmanız şirketimizi hiçbir taahhüt altına sokmaz.
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  EĞİTİMİN KONUSUTARİHSÜREEĞİTİM VEREN KURULUŞ
       
Gerektiğinde vardiyalı çalışır mısınız?
Sabıkanız var mı? (Varsa belgesi eklenecek)
Varsa Açıklayınız
Varsa Açıklayınız
İşitme, görme vb. gibi bedensel sorunlarınız var mı?
Gerektiğinde fazla mesai yapar mısınız?
(Net)
Şirketimizden talep ettiğiniz iş ve ücret nedir?
Çalışmak istediğiniz görevden başka bir görevde çalışmayı tercih eder misiniz?
Ne zaman göreve başlayabilirsiniz?
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  AD-SOYADÇALIŞTIĞI KURUMGÖREVİYAKINLIK DERECESİ
       
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  ADI ve SOYADIÇALIŞTIĞI YER - GÖREVİTELEFONU
      
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ veya ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN TANIDIĞINIZ VARSA BELİRTİNİZ
İZULAŞ MÜLAKAT/SINAV BİLGİLERİNİZ
Daha önce İzulaş'ta mülakat veya sınava girdiniz mi?
REFERANSLARINIZ (AKRABA HARİÇ)
Kendinize ait aracınız var mı?
Daha önce geçirmiş olduğunuz ağır kaza veya hastalıktan kalan iz var mı?
Kira Bedeli
ÖZEL BİLGİLER
Yaşadığınız Ev
Sürücü Belgeniz
Sınıfı
e-Posta
Adresiniz
Askerlik


Evet ise tarih:
Alınış Tarihi
Daha önce ehliyetinize ALKOL nedeni ile el kondu mu?
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Yukarıdaki Alana 94x120 Ölçülerinde FOTOĞRAF YAPIŞTIRINIZ! (Fotoğrafsız Başvurular Değerlendirilmeyecektir)
İŞ BAŞVURU FORMU
İZULAŞ
Telefon Numaranız
Doğum Yeri ve Tarihiniz
T.C. Kimlik Numaranız:
Ad ve Soyadınız:
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ
Muaf ise nedeni:
EĞİTİM DURUMUNUZ
2. Cep No
Command item
Command item
Yeni Kayıt Ekle 
  OKULLAROKUL ADIBÖLÜMGİRİŞ TARİHİNİZMEZUNİYET TARİHİNİZ
        
Varsa çocuk sayısı ve yaşları:
Varsa bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısı ve yakınlık derecesi:
Kan Grubunuz
İŞ TECRÜBELERİNİZ ve DENEYİMLERİNİZ (En Üste Son Çalışıtığınız Kuruluşu Yazınız)
Şu an devam eden öğreniminiz varsa açıklayınız.
Ev No:
Cep No:
Evli iseniz eşiniz çalışıyormu:
Baba Adı
Baba Mesleği
Çalışma Durumu
Sigara kullanıyor musunuz?
Anne Mesleği
Medeni Hali


Cevabınız evet ise çalıştığı kuruluş:
Anne Adı
Evrak Ön İzleme
Vazgeç
Kaydet